Valon Bela: Pirdhuni të gjithë!

Asnjë fjalë për familjet pa asistencë sociale, pa nënshtetësi, me faktura të dyfishuara nga EVN, me tatim të dyfishuar, me përmbarues të çmendur, me shërbim bankar grotesk, me ujë jo cilësor, me kulm të dëmtuar, me fëmijë pa libra, me shëndet të rrënuar, me ushqim të skaduar etj.

As pushtet e as opozitë. Asnjë fjalë.

Dëgjon vetëm, ma jep votën, jepma votën, mos ja jep votën.

Ik pirdhuni të gjithë, kllosharë e servilë !!!