Studime

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

K U SH T E T U T A E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË I. DISPOZITA THEMELORE Neni 1 Republika e Maqedonisë është shtet sovran, i ...

Read More »