Studime

E Drejta Nderkombtare Private

E Drejta Nderkombtare Private 2. 1 Nocioni i së drejtës ndërkombëtare private E drejta ndërkombëtare private është degë e së drejtës së një sistemi juridik ...

Read More »

Gjykatat Themelore, Gjykata e Apelit, Gjykata Supreme dhe Gjykata Administrative

UNIVIRSITETI I TETOVËS Fakulteti Juridik-Master Programi studimor: Administrativ-Kushtetues PUNIM SEMINARIK Tema: Gjykatat   HYRJE Në evolucionin e parimit te ndarjes se pushteteve, pushteti gjyqësor ka ...

Read More »

E drejta familjare (permbledhje)

1. E DREJTA FAMILJARE (SHËNIME TË MBLEDHURA) Ligjëruese : prof. Shanoela Zaçe Përmbledhur nga: Vehap Hashani Prill 2016, Prizren 2. 2 PËRMBAJTJA Ligjerata e parë.4 ...

Read More »

E drejta civile

E drejta civile 1. E Drejta Civile Pyetje nga E Drejta Civile1.ANALOGJIA? 1.-Analogjia paraqet menyren kryesore te interpretimit me anen e te ciles plotesohen zbrastesirat ...

Read More »

E Drejta Civile – Pyetje & Përgjigje

E Drejta Civile – Pyetje & Përgjigje 1. EDREJTACIVILE (Pyetje&Përgjigje) 2. 1. Nocioni i së drejtës civile dhe pjesët përbërëse të saj? E drejta civile ...

Read More »

E DREJTA PENALE – 300 PYETJE DHE PERGJIGJE

E DREJTA PENALE – 300 PYETJE DHE PERGJIGJE 1. 1. Cka quajme veper penale? Veprat me të cilat cenohet, dëmtohet apo asgjësohet vlerat juridike të ...

Read More »

E drejta kushtetuese Në Republikën e Maqedonisë

K U SH T E T U T A E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË I. DISPOZITA THEMELORE Neni 1 Republika e Maqedonisë është shtet sovran, i ...

Read More »

Te drejtat dhe lirit e individit

Te drejtat dhe lirit e individit 1. Te Drejtat dhe Lirite e Individit 2. Mbasi njohja e dinjitetit te lindur te te drejtave te barabarta ...

Read More »

TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT NOCIONET KRYESORE

TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT NOCIONET KRYESORE 1. III TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT DHEQYTETARITNOCIONET KRYESORE:Teoria e të drejtës ...

Read More »

Parimet e Administratës në Repubilkën e Maqedonisë

                                         Punim Seminarik   Tema: Parimet ...

Read More »